Informacja publiczna
CENY USŁUG MEDYCZNYCH

Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (aktualne stawki, obowiązujące od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r.) . Podstawą do wyliczenia opłat jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – 4580,20 zł

  • 1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia) – 9,16 zł
  • 1 strona kopii lub wydruku (0,00007 przeciętnego wynagrodzenia) – 0,32 zł
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia) – 1,83 zł