Informacja publiczna
CENY USŁUG MEDYCZNYCH

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r. Podstawą do wyliczenia opłat jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 roku – 4863,74 zł

  • 1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia) – 9,73 zł
  • 1 strona kopii lub wydruku (0,00007 przeciętnego wynagrodzenia) – 0,34 zł
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia) – 1,95 zł